Avaleht

Kooli tutvustus

Kärla Muusikakooli asutas 1994. aastal tuntud muusikapedagoogi ja dirigendi Ludmilla Tooni algatusel Kärla vallavalitsus. Kärla Muusikakool on muusikalise põhihariduse andmisega tegelev huvikool, mis tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel ja on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
Koolis on võimalik õppida järgmisi instrumente: klaver, plokkflööt, akordion, karmoška, saksofon, pop-jazz kitarr, väikekannel lisapillina ja kitarr ansamblipillina.

Muusikakoolil on välja kujunenud rida traditsioone: pidulikud ava- ja lõpuaktused, õpilaskontserdid lastevanematele, pillilaagrid, jõulupeod, esinemised põhikooli ja rahvamaja üritustel ning erinevatel rahvakalendritähtpäevadel. Õppetöö koolis toimub põhiliselt grupis ja leiab operatiivse väljundi koosmusitseerimises. Nii rakendab enamik noori muusikuid aktiivselt oma oskusi kooli erinevates pillikoosseisudes –  rahvapilliorkestris ja kandleansamblis (Ülle Vallaste), kitarriansamblis (Marika Aarnis), saksofoniansamblis (Matis Männa) ja plokkflöödiansamblis (Imbi Kolk). 2019/2020 õppeaastal alustas tööd eelkool.

Uudised